BRIEF-Prospect Capital ประกาศการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครบกำหนดปี 2565

2019-10-08 06:21:01

author:滑派

15 พฤษภาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - Prospect Capital Corp:

* ทุนที่คาดหวังประกาศต่อสาธารณชนถึงข้อเสนอของการอนุรักษ์ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2022

* คาดการณ์ CAPITAL CORP - ความคาดหวังในการใช้ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจสุทธิจากการขายโน้ตเพื่อชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไขเครดิตเครดิตข้อความที่มาสำหรับ Eikon: การคุ้มครอง บริษัท เพิ่มเติม:

มาตรฐานของเรา:

ยอดเยี่ยมคำแนะนำ:W88 สปอร์ตบอลการเดิมพัน